Poenggivende kurs

Medlemmer av Norges Naprapatforbund har muligheten til å få et diplom for videreutdanning gjennom å opparbeide seg poeng for deltakelse på kurs/kongresser i løpet av et kalenderår. Dette er ikke noe som pålegges medlemmene men er en oppmuntring til å holde seg oppdatert med ny faglig input.

Alle kursholdere er velkommen til å søke om å få sine kurs godkjente.

Søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

I vår kurskalender finnes en oversikt over hvilke kurs og kongresser som avholdes fremover. Kurs som er godkjente er markert med antall poeng i rødt. Kjenner du til kurs som bør inn her setter vi pris på at du sender informasjon om dette til kurs@naprapat.no.

Kriterier for å få kurs godkjent
Alle kurs som tilfaller naprapatiens grunnverdier har mulighet til å søke om godkjennelse hos NNF videreutdanningskomité. Søknad kan komme fra deltager og kursarrangør og skal være inne før kursstart. Gjennomføres kurset før godkjennelse må deltageren være oppmerksom på at kurset kanskje ikke blir godkjent. Når et kurs blir godkjent tildeles kurset poeng i henhold til reglene i NNFs videreutdanningssystem. Det er videreutdanningskomitéen og panelet som sammen med styret i NNF avgjør hvilke kurs som godkjennes.

Krav til kurs og kursholdere

  • Kurs/ seminar skal ha en forankring i naprapatens kliniske hverdag og/eller inneholde grunnverdier som NNF kan stå for.
  • Kursene skal bygge på vitenskap og utprøvde erfaringer eller teorier som bygger på allmenn aksept i den medisinske verden.
  • Kursholdere/ foredragsholdere skal ha en formell utdannelse eller ha motsvarende utdanningsnivå nasjonalt eller internasjonalt. Er det flere kursholdere skal flertallet inneha dette.
  • Selvlærte uten noen formell utdannelse kan holde kurs, men disse kursene gir ikke poeng hos NNF.
  • Frittstående kurs på høyskole eller universitet kan søke godkjennelse om følgende kriterier oppfylles: «Kurset skal ha en forankring i naprapatens kliniske hverdag og/eller inneholde grunnverdier som NNF kan stå for».
  • Ved kurs over nett eller avstand kan man søke om godkjenning for den veiledende delen av kurset.
  • NNF skal ikke promotere produkter, og kurs/ foredrag som innefatter produkter vil ikke kunne gi poeng. Derimot vil det gis poeng om det i sammenheng i kurset er informasjon som har en naturlig kobling mot naprapatien.
  • Poengsettingen avgjøres av videreutdanningskomitéen.
  • Kursholder plikter å utstede et diplom/skriv der det kommer frem hvilket kurs deltager har gjennomført.

 

Hvem vurderer søknad om kursgodkjenning?
I tillegg til styret og videreutdannngskomitéen, har NNF knyttet til seg et panel av personer med god erfaring innen medisin, forskning og naprapati som bistår med å validere kurs. Disse personene trenger ikke være naprapater, men skal ha en kobling til naprapati, samt en faglig tyngde som er oss til gode. Panelet består idag av følgende personer:

Lena Holm
Dr Med Sc, Associate Professor /Docent
Division of Epidemiology
IMM Institute of Environmental Medicine/Institutet för miljömedicin
Karolinska Institutet

Martin Asker
PhD-student
Leg. naprapat
Certified Sports Medicine Therapist (CST)

Nidal Awad
Leg. naprapat
Lærer på Naprapathögskolan
Foreleser i manipulasjonsteknikker

Om det er forslag på personer fra Norge som kan tenkes å være interessert i å hjelpe med dette, hør gjerne fra dere til videreutdanningskomitéen på kurs@naprapat.no.