Forside NoComm

NoComm

NoComm er en åpen kongress der yrkesgrupper innenfor muskel- og leddbehandling samles og tar til seg viktig og oppdatert informasjon og kunnskap innenfor avansert manuell medisin. NoComm skal ha en tydelig vitenskapelig profil, men samtidig en like tydelig klinisk kobling. Her skal alle som deltar kunne ta med seg noe hjem til sin egen kliniske hverdag.

Vær med og etabler en stor kongress, ta del i fellesskapet!

Samarbeidspartner?
Ta kontakt med oss ved interesse.