Veiledet praksis

Krav om veiledet praksis gjelder naprapater som har fullført naprapatutdanningen ved Naprapathögskolan i Sverige, og som ikke har fullført obligatorisk praksis i Sverige for å få fulle yrkesrettigheter (autorisasjon) som naprapat. I praksisperioden skal en naprapat markedsføre seg som "Naprapat i veiledet praksis" og er forsikret ved NPE via veileder.

Foto: Naprapathögskolan

Naprapaten kan sende søknad om autorisasjon når praksis i Norge er fullført.

Formålet med praksisen er at kandidaten gjennom veiledet praksis som naprapat skal tilegne seg nødvendig erfaring og praktiske ferdigheter for på forsvarlig måte å kunne utøve selvstendig naprapatvirksomhet.

Praksisperioden kan gjennomføres både ved privat klinikk og i den offentlige helse- og omsorgstjenesten.

Praksiskandidaten må selv skaffe praksisplass, og den skal gjennomføres under veiledning av en autorisert naprapat med minst fire års arbeidserfaring som naprapat. Arbeidsgiver har det faglige ansvaret for kandidaten og for det faglige nivået på veiledningen, samt å forsikre seg om at kandidaten har fullført nødvendig utdannelse.

Praksiskandidaten kan ikke benytte seg av tittelen som «naprapat», da denne tittelen er forbeholdt naprapater med autorisasjon eller lisens.

Ved søknad om autorisasjon må søkere som har gjennomført nødvendig praksis dokumentere bekreftelsesskjema på fullført praksis. For ytterligere informasjon angående veiledet praksis kan medlemmer logge seg inn på vårt intranett via denne linken.

Dersom du ikke tilknyttet forbundet blir du medlem ved å fylle ut innmeldingsskjemaet under «bli medlem«.