Forside Norges Naprapatforbund Kvalitetssikring og pasientsikkerhet

Kvalitetssikring og pasientsikkerhet

Gjennom etisk komité, etiske regler og statutter, kurs og et kvalitetssikringssystem, ønsker NNF å bidra til kvalitetssikring av våre medlemmer.

NNF har en etisk komité som fungerer som en klageinstans der alle innkommende henvendelser, vedrørende klinikker, terapeuter og pasienter, behandles. Etisk komité er tilknyttet en advokat som bistår juridisk i de tilfellene hvor det skulle være behov for det.

NNF har statutter og etiske regler som tar utgangspunkt i helsepersonelloven og er utviklet i samråd med advokater. Kontakt etisk komité på etisk@naprapat.no.

Alle NNFs medlemmer er tilknyttet Norsk Pasientskadeerstatning iht Forskrift om pasientskadelovens virkeområde.

Er du pasient og har ønske om å kontakte oss angående ditt møte med naprapat kan du kontakte vår Pasientkontakt via epost etisk@naprapat.no.