Forside Utdanning til naprapat

Utdanning til naprapat

Alle medlemmer i NNF er utdannet eller under studier ved Naprapathögskolan i Stockholm. Naprapatstudiet i Stockholm er et fireårig heltidsstudium. I tillegg gjennomgår uteksaminerte naprapater en ettårig turnustjeneste før det kan søkes om autorisasjon.

Under hele studietiden smeltes den teoretiske og praktiske undervisningen sammen i veilederstyrt praksis, der elevene behandler pasienter på skolens elevklinikk. Siden autorisering av naprapater i Norge trådte i kraft i 2022, har et femte turnusår kommet i tillegg for å oppnå autorisasjon.

Informasjon om utdannelsen og søknadsskjema finner du på Naprapathögskolan sine websider.

For informasjon utover det som står her, ta kontakt med Naprapathögskolan på tel: +46 8 16 01 20 eller mail: info@nph.se

Opptakskrav Naprapathögskolan i Stockholm
Opptakskravene er norsk generell studiekompetanse, samt godkjente grunnkurs i norsk og engelsk (som man har uansett hvis man har generell studiekompetanse fra norsk videregående).

Man kan få ekstrapoeng ved
• universitetsutdannelse (minst 20 studiepoeng)
• utdannelse innen manuell medisin, for eksempel i massasje
• praksis hos legitimert naprapat, kiropraktor eller fysioterapeut

Du får også meritpoeng for Naprapathögskolans forberedende kurs:
• preparandkurs
• massasjekurs
• stretchingkurs

Påmelding til forberedende kurs gjøres direkte på hjemmesiden til Naprapathögskolan. Det gis ikke poeng for arbeidserfaring, men alderspoeng for de som er over 25 år.

I følge nettsiden tildeles en kvote av studieplassene til norske søkere hvert år. Karaktersnittet for opptak varierer fra år til år.

Du kan lese mer om opptaket på hjemmesidene til høgskolen:
Behorighet & urval
Spørsmål & svar

Lånekassen

Du kan søke om lån og stipend ved Lånekassen under din utdannelse. Les mer om dette på denne siden.

Master i Naprapati

I Finland kan du videre ta masterutdannelse i naprapati i Finland. Dette gjøres i samarbeid med Naprapathögskolan.  Studiet utdyper og utvider din utvikling og spesialistkompetanse innen naprapati, og gir deg nye muligheter til å jobbe som spesialist i muskel- og skjelettplager i det tverrfaglige helsevesenet.

Les mer om programmet på denne siden.

Les på sidene til Helsedirektoratet angående autorisasjon:
Autorisasjon-og-spesialistutdanning

 

Foto: Jeanette Olsen