Forside Utdanning til naprapat

Utdanning til naprapat

Alle medlemmer i NNF er utdannet eller under studier ved Naprapathögskolan i Stockholm. Naprapatstudiet i Stockholm er et fireårig heltidsstudium. I tillegg gjennomgår uteksaminerte naprapater en ettårig turnustjeneste før det kan søkes om autorisasjon. En naprapatstudent kan ikke markedsføre seg som naprapat, men som naprapatstudent.

Under hele studietiden smeltes den teoretiske og praktiske undervisningen sammen i veilederstyrt praksis, der elevene behandler pasienter på skolens elevklinikk. Siden autorisering av naprapater i Norge trådte i kraft i 2022, har et femte turnusår kommet i tillegg for å oppnå autorisasjon.

Informasjon om utdannelsen og søknadsskjema finner du på Naprapathögskolan sine websider.

For informasjon utover det som står her, ta kontakt med Naprapathögskolan på tel: +46 8 16 01 20 eller mail: info@nph.se


Opptakskrav Naprapathögskolan i Stockholm

Opptakskravene er norsk generell studiekompetanse, samt godkjente grunnkurs i norsk og engelsk (som man har uansett hvis man har generell studiekompetanse fra norsk videregående).

Man kan få ekstrapoeng ved
• universitetsutdannelse (minst 20 studiepoeng)
• utdannelse innen manuell medisin, for eksempel i massasje
• praksis hos legitimert naprapat, kiropraktor eller fysioterapeut

Du får også meritpoeng for Naprapathögskolans forberedende kurs:
• preparandkurs
• massasjekurs
• stretchingkurs

Påmelding til forberedende kurs gjøres direkte på hjemmesiden til Naprapathögskolan. Det gis ikke poeng for arbeidserfaring, men alderspoeng for de som er over 25 år.

I følge nettsiden tildeles en kvote av studieplassene til norske søkere hvert år. Karaktersnittet for opptak varierer fra år til år.

Du kan lese mer om opptaket på hjemmesidene til høgskolen:
Behorighet & urval
Spørsmål & svar

Lånekassen

Du kan søke om lån og stipend ved Lånekassen under din utdannelse. Les mer om dette på denne siden.


Master i Naprapati

I Finland kan du videre ta masterutdannelse i naprapati i Finland. Dette gjøres i samarbeid med Naprapathögskolan.  Studiet utdyper og utvider din utvikling og spesialistkompetanse innen naprapati, og gir deg nye muligheter til å jobbe som spesialist i muskel- og skjelettplager i det tverrfaglige helsevesenet.

Les mer om programmet på denne siden.

Les på sidene til Helsedirektoratet angående autorisasjon:
Autorisasjon-og-spesialistutdanning

 

Foto: Jeanette Olsen