Medlemskap

NNF tilbyr tre typer medlemskap: aktivt, passivt og studentmedlemskap.

For å bli medlem i forbundet kreves godkjent utdannelse fra Naprapathögskolan i Stockholm, University of Science i Kotka, Finland, National College of Naprapathic Medicine, Chicago, USA eller annen tilsvarende utdanning. Studenter under utdannelse ved ett av disse studiestedene kan bli studentmedlem med eller uten forsikring.

Alle medlemmer (unntatt studenter som ikke driver behandling) har tilskuddsplikt i NPE (Norsk pasienterstatning) én uke etter at autorisasjonen er godkjent for hver enkelt naprapat. Forbundet ordner det praktiske med forsikringen og som medlem trenger du ikke gjøre noe.

Medlemmer av Norges Naprapatforbund plikter å følge forbundets statutter og etiske regler.

Norges Naprapatforbund tilbyr tre typer medlemskap:

Aktivt medlemskap med ansvarsforsikring til ferdig utdannede, utøvende naprapater i Norge.
Som aktiv naprapat kan du også foreta behandling på forsikringspasienter.

Pris per år per oktober 2021 (faktureres kvartalsvis):

 • Medlemskontingent kr 9 800 (eks. mva.)
  + Tilskuddssats, Norsk Pasientskadeerstatning

 

Passivt medlemskap til aktive naprapater som ikke praktiserer.
Styret i NNF kan innvilge passivt medlemskap til naprapater som for en periode på minimum seks (6) måneder vil være ute av aktiv virksomhet som naprapat. Dette medlemskapet passer ved permisjon/sykdom eller hvis du jobber i Sverige (og har forsikring via SNF) eller er i et annet yrke/studie, men ønsker å få informasjon fra forbundet. Det passer også for deg som ønsker å støtte forbundet selv om du ikke er aktiv naprapat. Passive medlemskap har ikke ansvarsforsikring og kan dermed ikke være registrert i Alternativregisteret hos Brønnøysund for mva-fritak.
Ved endring fra aktivt til passivt medlemskap vil endringen skje fra neste fakturaperiode.

Pris per år (faktureres pr halvår/år):

 • Medlemskontingent kr 1000 (eks. mva.)

 

Studentmedlem med valgfri forsikring til naprapater under utdannelse ved godkjent institusjon (se over).

Medlemskap er gratis, og du kan velge mellom tre alternativer for forsikring. Vi understreker at uansett forsikring er du som student kun dekket for behandling gjort med teknikker fra fag du er uteksaminert i! Vanlig ansvarsforsikring vil derfor kun dekke manipulasjon når man er uteksaminert i dette på Åk4.

Dersom en student tar pause/permisjon fra studier kan ikke forbundet tilby medlemskap og forsikring i denne perioden.

Pris per år

 • Ingen forsikring kr 0
 • Studentforsikring (dekker alle teknikker du har hatt eksamen i, unntatt manipulasjon) kr 300
 • Ansvarsforsikring (dekker alle teknikker du har hatt eksamen i, inkludert manipulasjon) kr 470

 

Ansvarsforsikring anbefales om du er ferdig med Åk4 og vil bruke manipulasjon når du jobber. Det vil være en kort periode fra slutteksamen i manipulasjon til du mottar eksamensbevis der dette kan være aktuelt.

Ved endringer i medlemskap senere gis administrator i forbundet beskjed om dette, helst i god tid før endring, av hensyn til fakturering. Ref statutter pkt 5.5 er fristen 1 mnd og gjelder fra den første dagen i den påfølgende måneden. Endring må gis skriftlig og er gyldig ved mottatt bekreftelse fra forbundet.

Som medlem innehar du den obligatoriske pasientansvarsforsikringen som dekker det rettslige erstatningsansvaret du kan komme i som naprapat med de behandlingsteknikker en naprapat benytter. Forsikring i andre forbund vil for eksempel ikke dekke behandlinger der manipulasjon er benyttet.

Medlemskap i NNF gir en naprapat mange fordeler:

 • Gode forsikrings- og pensjonsavtaler tilpasset ditt behov
 • Mulighet til å behandle forsikringspasienter innenfor naprapati.
 • Bistand fra etisk komité ved evnt konflikter.
 • Bistand fra pasientkontakt ved skader.
 • Mulighet til å delta på kurs og videreutdanning.
 • Rabatterte priser hos leverandører.
 • Tilgang på medlemsgruppe på FB der man kan søke råd og veiledning fra kollegaer.

 

Som medlem bidrar du også til å støtte forbundet, som arbeider for naprapaters stilling i Norge.