Medlemskap

NNF tilbyr ulike typer medlemskap: aktivt, passivt og studentmedlemskap. Vi har også etablert et midlertidig medlemsskap for naprapater i veiledet praksis.

For å bli medlem i forbundet kreves godkjent utdannelse fra Naprapathögskolan i Stockholm, University of Science i Kotka, Finland, National College of Naprapathic Medicine, Chicago, USA eller annen tilsvarende utdanning. Studenter under utdannelse ved ett av disse studiestedene kan bli studentmedlem.

Alle medlemmer (unntatt studenter som ikke driver behandling) har tilskuddsplikt i NPE (Norsk pasienterstatning) én uke etter at autorisasjonen er godkjent for hver enkelt naprapat. Forbundet ordner det praktiske med forsikringen og som medlem trenger du ikke gjøre noe annet enn å rapportere stillingsprosent inne på profilen din.

Medlemmer av Norges Naprapatforbund plikter å følge forbundets statutter og etiske regler.

Norges Naprapatforbund tilbyr tre typer medlemskap:

Aktivt medlemskap med ansvarsforsikring til ferdig utdannede, utøvende naprapater i Norge. Ansvarsforsikringen via IF dekker alt det NPE ikke dekker.

Pris per år per oktober 2021 (faktureres kvartalsvis):

 • Medlemskontingent kr 9 800 (eks. mva.)
  + Tilskuddssats, Norsk Pasientskadeerstatning og ansvarsforsikring (700,-)

 

Passivt medlemskap til aktive naprapater som ikke praktiserer.
Styret i NNF kan innvilge passivt medlemskap til naprapater som for en periode på minimum seks (6) måneder vil være ute av aktiv virksomhet som naprapat. Dette medlemskapet passer ved permisjon/sykdom eller hvis du jobber i Sverige (og har forsikring via SNF) eller er i et annet yrke/studie, men ønsker å få informasjon fra forbundet. Det passer også for deg som ønsker å støtte forbundet selv om du ikke er aktiv naprapat.
Ved endring fra aktivt til passivt medlemskap vil endringen skje fra neste fakturaperiode.

Pris per år:

 • Medlemskontingent kr 1500 (eks. mva.)

 

Naprapat i veiledet praksis for de som er ferdige på NPH og tar det obligatoriske praksisåret for å få autorisasjon.
Dette er et midlertidig medlemsskap som vil presenteres og stemmes over på årsmøtet 2023.

For å få medlemskapet naprapat i veiledet praksis må du kunne dokumentere at du har fått diplom for fullført utdannelse hos NPH og at du har fått praksisplass. Du er forsikret via veileders forsikring hos NPE og betaler i tillegg obligatorisk ansvarsforsikring.
Medlemsskapet koster 50% av aktivt medlemsskap og er gyldig så lenge du er i praksis . Du kan lese mer om Helsedirektoratets krav her.

 

Studentmedlem naprapatstudenter under utdannelse ved godkjent institusjon (se over).

Medlemskap er gratis. Forsikring kan ikke tilbys fra Norges Naprapatforbund da studenter ikke defineres som helsepersonell, men som alternative behandlere. Derfor må de som praktiserer under studiene også betale MVA på behandlingene sine.

Dersom en student tar pause/permisjon fra studier kan ikke forbundet tilby medlemskap i denne perioden.

Ved endringer av medlemskap:

Ved endringer i medlemskap gis forbundet beskjed om dette, helst i god tid før endring, av hensyn til fakturering. Ref statutter pkt 5.5 er fristen 1 mnd og gjelder fra den første dagen i den påfølgende måneden. Endring må gis skriftlig og er gyldig ved mottatt bekreftelse fra forbundet.

Som medlem innehar du den obligatoriske pasientansvarsforsikringen som dekker alt det som NPE ikke dekker.

Medlemskap i NNF gir en naprapat mange fordeler:

 • Gode forsikrings- og pensjonsavtaler tilpasset ditt behov
 • Bistand fra etisk komité ved evnt konflikter
 • Bistand fra pasientkontakt ved skader
 • Mulighet til å delta på kurs og videreutdanning
 • Rabatterte priser hos leverandører
 • Tilgang på medlemsgruppe på FB der man kan søke råd og veiledning fra kollegaer
 • Som medlem bidrar du også til å støtte forbundet som arbeider for naprapaters posisjon i Norge.