Lånekassen

Lånekassen kan gi lån og stipend til utdanning ved Naprapathøgskolan i Sverige, det fireårige naprapatprogrammet.

Utdanningen er ikke akkreditert som høyere utdanning i Sverige, utdanningen er ikke på minimum bachelornivå i Sverige, og det gis lån og stipend ut ifra at utdanningen er på fagskolenivå, uten gradsytelser.

Søk om lån og stipend

Gå til Lånekassen sine sider og søk om støtte der. Du får først endelig svar på om du kan få lån og stipend, etter du har søkt om det.

Søknad om lån og stipend til gradsutdanning eller enkeltemner i Norden: lanekassen.no
Universitet og høgskole: lanekassen.no

Søknadsfrister

15. november for hele studieåret eller bare høstsemesteret
15. mars for vårsemesteret

Autorisasjon

Merk at lån og stipend fra Lånekassen fører ikke automatisk til at du får autorisasjon i Norge etter fullført utdanning.

Kontakt Lånekassen på tlf 21 49 60 00 om du har spørsmål.