Autorisasjon

Naprapat er en beskyttet yrkestittel i Norge*, noe som betyr at du må være autorisert naprapat for å få lov til å bruke tittelen. En autorisert naprapat arbeider etter lov om helsepersonell.

Foto: @Naprapathögskolan

For å få autorisasjon må du dokumentere fullført utdanning som naprapat fra Naprapathögskolan i Sverige, eller tilsvarende, etterfulgt av ett år praksis under veiledning. Medlemmer kan logge inn for ytterligere informasjon på vårt intranett.

Vurdering av veiledet tjeneste fra utlandet

Dersom du har gjennomført og kan dokumentere veiledet tjeneste fra utlandet, kan du søke om autorisasjon og få vurdert om utdanning og praksis fyller kravene for autorisasjon. Helsedirektoratet kan ikke forhåndsgodkjenne tjeneste fra utlandet. Dersom du ønsker en vurdering, må du sende søknad om autorisasjon.

Se informasjon hos Helsedirektoratet angående søknad om autorisasjon på denne siden.

Spørsmål rettes til autorisasjon og spesialistutdanning:
E-post: godkjenning@helsedir.no
Tlf. (+47) 21 52 97 00
Telefontid mandag til fredag: 09.30-11.30

* Fra 1 mai 2023.