Forside Forskning

Forskning

Naprapati i Norge er i en fase hvor det er en voksende interesse for forskning innen vårt felt. Dette er en meget spennende, inspirerende og viktig utvikling! Forbundet har i den anledning en egen forskningskonto det er mulig å søke midler fra.

Vil du søke om midler til din forskning?

Send mail til styret@naprapat.no

Alle søknader vil bli sendt til Vitenskapelig Råd, som innhar den kompetansen som kreves for å evaluere de forskningssøknader som skal vurderes.

—————

Det finnes vitenskapelig evidens for at naprapati minsker smerte i nakke- og rygg hvilket indirekte kan lede til en påvirkning av sykefraværet:
• Naprapathic manual therapy or evidence-based care for back and neck pain: a randomized, controlled trial.
Skillgate E, Vingård E, Alfredsson L.
Clin J Pain. 2007 Jun;23(5):431-9
• The long-term effects of naprapathic manual therapy on back and neck pain – results from a pragmatic randomized controlled trial.
Skillgate E, Bohman T, Holm LW, Vingård E, Alfredsson L.
BMC Musculoskelet Disord. 2010 Feb 5;11:26. doi: 10.1186/1471-2474-11-26.

Dessuten finnes det studier som viser helseøkonomiske gevinster av naprapati.
• Naprapathic manual therapy or conventional orthopedic care for outpatients on orthopedic waiting lists?: A pragmatic randomized controlled trial.
Lilje S, Friberg H, Wykman A, Skillgate E.
Clin J Pain. 2010 Sep;26(7):602-10. doi: 10.1097/AJP.0b013e3181d71ebd.
• Costs and utilities of manual therapy and orthopedic standard care for lowprioritized orthopedic outpatients of working age: a cost consequence analysis.
Lilje SC, Persson UB, Tangen ST, Kåsamoen S, Skillgate E.
Clin J Pain. 2014 Aug;30(8):730-6. doi: 10.1097/AJP
PMID: 24042345

http://www.naprapat-titti-lilje.se/Om-mig/

For å søke midler til forskning kan du fylle ut skjema nederst på siden og sende inn til post@naprapat.no
Les mer om forskning på naprapati HER.

Mai 2022 publiserte Emmanuel Aboagye, Stina Lilje, Camilla Bengtsson, Anna Peterson, Ulf Persson & Eva Skillgate artikkelen «Manual therapy versus advice to stay active for nonspecific back and/or neck pain: a cost-effectiveness analysis» (ISSN: 2045-709X). Målet med denne studien var å evaluere kostnadseffektiviteten av manuell terapi sammenlignet med råd om å holde seg aktiv for personer i arbeidsfør alder, med uspesifikke rygg- og/eller nakkesmerter. Resultatene indikerer at manuell terapi for uspesifikke rygg- og/eller nakkesmerter er litt mindre kostbart og mer fordelaktig enn råd om å holde seg aktiv for dette utvalget av personer i arbeidsfør alder. Siden manuellterapibehandling er minst like kostnadseffektiv som evidensbaserte råd fra en lege, kan det anbefales ved nakke- og korsryggsmerter. Ytterligere helseøkonomiske studier som kan bekrefte disse funnene er berettiget.

Les hele studien på denne siden, eller se pdf nederst på siden.