Forside Forskning

Forskning

Naprapati i Norge er i en fase hvor det er en voksende interesse for forskning innen vårt felt. Dette er en meget spennende, inspirerende og viktig utvikling! Forbundet har i den anledning en egen forskningskonto det er mulig å søke midler fra.

Det finnes i dag vitenskapelig grunn for naprapati som virksomhetsområde og høy evidens for effekten av de behandlingsmetodene naprapatene benytter seg av. De siste årene har det blitt gjennomført flere studier som viser en svært god effekt av naprapatbehandlingen som en helhet. Hoveddelen av dette arbeidet har vært gjennomført ved Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet i Sverige.

Norges Naprapatforbund avsetter hvert år midler til forskning og utvikling. Hensikten er å stimulere naprapater til å forske, samt å stimulere til forskning innen bevegelsesapparatet og områder som har relevans for manuell medisin. Vi har etablert et vitenskapelig råd som har den kompetansen som trengs for å evaluere de forskningsprosjekter som foreligger.

Norges Naprapatforbund har samarbeidet med MUSIC i mange år. Les om disse her:

Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center (MUSIC)
MUSIC er en forskergruppe ved Institutt for miljømedisin, Karolinska Institutet. Forskergruppeleder er foreleser og legitimert naprapat og professor Eva Skillgate. I gruppen er blant andre seks legitimerede naprapater, i tillegg til yrker som fysioterapi, medisin, kiropraktikk, osteopati, forsikring, medisin, adferdsterapi, og psykologi, som er også representert i gruppen.

Det overordnede målet for forskningen ved forskningsgruppen MUSIC er å gjennomføre tverrfaglig pasientrettet forskning på muskel- og skjelettlidelser og idrettsmedisin. Forskningen vedrører forebygging, risiko og prognose, diagnose og effekt av behandling (hovedsakelig manuelle behandlingsteknikker som brukes i naprapati) og hindring av forstyrrelser (spesielt i idrettsmedisin).

Forskningen er basert på omfattende forskningsdata av høy kvalitet i form av kohortstudier og kliniske randomiserte kontrollerte studier. For tiden er det flere slike omfattende prosjekter på vei;

  • En randomisert kontrollert studie utformet for å evaluere effekten av massasje og trening for kroniske nakkesmerter (Stockholm Neck Trial – STONE) (n = 620).
  • En kohortstudie som forsøker å identifisere risikofaktorer for skader i skulderen til unge håndballspillere på elitenivå (Karolinska Håndball Injury kohort (Khast) (n = 470).
  • Og en kohort studie som forsøker å identifisere risikofaktorer for idrettsskader i unge kvinnelige fotballspilleren på elitenivå (Karolinska fotball skade kohort (KIC) (n = 600).

 

I løpet av våren 2018 skal det startes ytterligere tre store prosjekt innenfor naprapati, tennis og håndball.

En rapport om fremdriften av disse prosjektene skal sendes til forbundet to ganger i året.

Les mer her.

—————

Det finnes vitenskapelig evidens for at naprapati minsker smerte i nakke- og rygg hvilke indirekte kan lede til en påvirkning av sykefraværet:
• Naprapathic manual therapy or evidence-based care for back and neck pain: a randomized, controlled trial.
Skillgate E, Vingård E, Alfredsson L.
Clin J Pain. 2007 Jun;23(5):431-9
• The long-term effects of naprapathic manual therapy on back and neck pain – results from a pragmatic randomized controlled trial.
Skillgate E, Bohman T, Holm LW, Vingård E, Alfredsson L.
BMC Musculoskelet Disord. 2010 Feb 5;11:26. doi: 10.1186/1471-2474-11-26.

Dessuten finnes det studier som viser helseøkonomiske gevinster av naprapati.
• Naprapathic manual therapy or conventional orthopedic care for outpatients on orthopedic waiting lists?: A pragmatic randomized controlled trial.
Lilje S, Friberg H, Wykman A, Skillgate E.
Clin J Pain. 2010 Sep;26(7):602-10. doi: 10.1097/AJP.0b013e3181d71ebd.
• Costs and utilities of manual therapy and orthopedic standard care for lowprioritized orthopedic outpatients of working age: a cost consequence analysis.
Lilje SC, Persson UB, Tangen ST, Kåsamoen S, Skillgate E.
Clin J Pain. 2014 Aug;30(8):730-6. doi: 10.1097/AJP
PMID: 24042345

http://www.naprapat-titti-lilje.se/Om-mig/

For å søke midler til forskning kan du fylle ut skjema nederst på siden og sende inn til post @ naprapat .no
Les mer om forskning på naprapati HER.

Mai 2022 publiserte Emmanuel Aboagye, Stina Lilje, Camilla Bengtsson, Anna Peterson, Ulf Persson & Eva Skillgate artikkelen «Manual therapy versus advice to stay active for nonspecific back and/or neck pain: a cost-effectiveness analysis» (ISSN: 2045-709X). Målet med denne studien var å evaluere kostnadseffektiviteten av manuell terapi sammenlignet med råd om å holde seg aktiv for personer i arbeidsfør alder, med uspesifikke rygg- og/eller nakkesmerter. Resultatene indikerer at manuell terapi for uspesifikke rygg- og/eller nakkesmerter er litt mindre kostbart og mer fordelaktig enn råd om å holde seg aktiv for dette utvalget av personer i arbeidsfør alder. Siden manuellterapibehandling er minst like kostnadseffektiv som evidensbaserte råd fra en lege, kan det anbefales ved nakke- og korsryggsmerter. Ytterligere helseøkonomiske studier som kan bekrefte disse funnene er berettiget.

Les hele studien på denne siden, eller se pdf nederst på siden.