Om oss

Norges Naprapatforbund ble etablert den 1. mars 1993 og er et yrkesforbund for virksomme naprapater i Norge.

Forbundets fremste oppgaver er å være et samlende organ for de yrkesaktive naprapatene i Norge. Vi kvalitetssikrer våre medlemmer ved å gjennomføre obligatoriske kurser og i tillegg legge til rette for videreutdanning. Noen av forbundets viktigste oppgaver er å fremme naprapatien i Norge, kjempe for vår posisjon og våre rettigheter, og fremme våre interesser. NNF jobber også for å stimulere til forskning som vil være med på å befeste og spre kunnskap om bevegelsesapparatet og om manuell medisin.
NNF fungerer også som en overordnet instans med etiske regler og statutter med utgangspunkt i helsepersonelloven. Gjennom dette ønsker forbundet å bidra til pasientsikkerhet for de som oppsøker naprapat.

Norges Naprapatforbund har et styre bestående av styreformann, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer.

Tilhørende NNF er det etablert Norges Naprapatforbunds Servicekontor AS. Her er det ansatt en Generalsekretær og en administrator- og markedsføringsansvarlig. For øvrig har forbundet ansvarlige personer for virksomhetsområdene etikk, politikk, utdanning, forskning og utvikling.

 

  • Styrets leder skal lede forbundets virksomhet i perioden, i samarbeid med servicekontoret, mellom årsmøtene som arrangeres innen utgangen av november hvert år.
  • Styret er NNF sitt høyest besluttende organ mellom årsmøtene.
  • Utover det som vedtas på årsmøtet utarbeides overordnede mål og strategier for forbundet.
  • Styret skal fungere som disiplinærnemnd og behandle anker på beslutninger truffet i Etisk Råd.
  • Styret skal drifte forbundet i henhold til statutter og etiske regler.
  • Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.
  • Styret har ansvar for å foreta ansettelser i NNF sitt servicekontor.
  • Generalsekretær er ansvarlig for den daglige driften av forbundet og servicekontoret.

 

Organisasjonen har drøyt 500 medlemmer og er i stadig vekst.

Forbundet er delt i fem geografiske regioner for å dekke de enkelte regioners behov, med en kontaktperson i sitt område.

Alle naprapater som er medlem i NNF har godkjent fireårig utdannelse, eller er under utdannelse og ytterligere turnustjeneste, og har pasientansvarsforsikring. Medlemmene plikter å følge NNFs etiske regler og statutter.

Medlemskap er et kvalitetsstempel for naprapater som brukes av Brønnøysundregisteret, forsikringsselskaper og pasienter som ønsker behandlere med solid faglig utdannelse.

Sikre deg at naprapaten du oppsøker er medlem i NNF!

Våre fokusområder:

Muskel- og skjelettplager er en av de 4 store sykdomsgruppene som koster samfunnet over 73 milliarder kroner i året og utgjør 40% av alle sykemeldinger (ref. rapport fra Folkehelseinstituttet, 2016). Naprapatene ønsker å bidra i arbeidet ved å gi pasientene større valgfrihet til hvilken behandling de ønsker å benytte for å bedre sin helse.

3 desember 2020 ble det vedtatt i statsbudsjett at naprapater skal få autorisasjon.

Muligheten for å søke autorisasjon åpnet 1.mai 2022.