Forside Kurskalender Asker; Mulligans mobilisering med bevegelse: introduksjon og øvre kvadrant

Asker; Mulligans mobilisering med bevegelse: introduksjon og øvre kvadrant

Detaljer

Arrangør

Mulligan Norge

Sted

Asker

Tidspunkt

mandag 4. april, 2022, 09:00 til 18:00tirsdag 5. april, 2022, 09:00 til 17:00

Pris

4800,-

Kurset er godkjent 6 poeng i NNF´s videreutdanningssystem.

Tid og sted: 4-5. april, Asker

Link til påmelding: https://www.mulligan.no/

Mulligans mobilisering med bevegelse er smertefrie leddmobiliseringsteknikker som utføres i pasientens funksjonelle problem og kombinerer manuell behandling og aktiv pasient bevegelse. Teknikkene utføres i bevegelsen som pasienten har smerter/stivhet ved og gir smertelindring, økt bevegelse og eksponering mot den bevegelsen som pasienten har smerter med. Teknikkene kjennetegnes ved en umiddelbar markant bedring. Mobiliseringsteknikkene er enkle og utføre og pasienten kan også utføre teknikkene selv som hjemmebehandling for å øke bevegelse, smertelindre og fremme egenmestring.
Introduksjonskurset gir en god forståelse for bruk av teknikkene, virkningsmekanismer og en oppdatert kunnskap for bruk av manuell behandling ut i fra dagens forskning. Introduksjonskurset er på 3 timer i forkant av øvre kvadrant og er obligatorisk for deg som ikke tidligere har deltatt på Mulligan kurs.
Øvre kvadrant kurset er overveiende praktisk med stort fokus på klinisk resonnering og hvordan vi kan tilpasse teknikkene til den enkelte pasient i kombinasjon med annen behandling. Vi vil blant annet gjennomgå:
  • Nakke: Nakkesvimmelhet, Nakkehodepine, SNAGS for stiv og smertefulle nakke med og uten utstråling. Hvordan kan pasienten selv utføre effektiv mobilisering av nakken
  • Skulder: Mobilisation with movement (MWM) for å øke samtlige bevegelser for stiv og smertefull skulder.
  • Thorakal columna: Mobilisering ved smerte og stivhet ved ulike thorakale bevegelser
  • Albue: Mobilisering av stiv/smertefull albue og tennisalbue/laterale albuesmerter
  • Underarm og hånd: MWM for nedsatt supinasjon/pronasjon og stivhet i håndledd

 

Teknikkene kan tas i bruk med en gang du er på klinikken og du vil få tilgang til en lukket gruppe med videomateriale etter kurset.

Pris er for introduksjonskurs og øvre kvadrant kurs.