Forside Kurskalender Trondheim; Mulligans mobilisering med bevegelse: introduksjon og nedre kvadrant

Trondheim; Mulligans mobilisering med bevegelse: introduksjon og nedre kvadrant

Detaljer

Arrangør

Sted

Trondheim

Tidspunkt

fredag 14. januar, 2022, 09:00 til 12:00

Pris

990,-

Sted: Trondheim Fysikalske Institutt, Trondheim

Mulligans mobilisering med bevegelse er smertefrie leddmobiliseringsteknikker som utføres i pasientens funksjonelle problem og kombinerer manuell behandling og aktiv pasient bevegelse. Teknikkene utføres i bevegelsen som pasienten har smerter/stivhet ved og gir smertelindring, økt bevegelse og eksponering mot den bevegelsen som pasienten har smerter med. Teknikkene kjennetegnes ved en umiddelbar markant bedring. Mobiliseringsteknikkene er enkle og utføre og pasienten kan også utføre teknikkene selv som hjemmebehandling for å øke bevegelse, smertelindre og fremme egenmestring.

Introduksjonskurset gir en god forståelse for bruk av teknikkene, virkningsmekanismer og en oppdatert kunnskap for bruk av manuell behandling ut i fra dagens forskning. Introduksjonskurset er på 3 timer i forkant av nedre kvadrant og er obligatorisk for deg som ikke tidligere har deltatt på Mulligan kurs.

Nedre kvadrant kurset er overveiende praktisk med stort fokus på klinisk resonnering og hvordan vi kan tilpasse teknikkene til den enkelte pasient i kombinasjon med annen behandling. Vi vil blant annet gjennomgå:

  • Mobilisering med bevegelse (MWM) for korsrygg. Vi gjennomgår ulike mobiliseringsteknikker for korsryggpasienter med og uten utstrålende smerter og hvordan vi kan tilpasse teknikkene til den enkelte pasient
  • MWM hofte: Mobiliseringsteknikker for smerter/stivhet ved samtlige hoftebevegelser
  • MWM kne: Mobilisering for stivt og smertefult kne blant annet artrose. Tapeteknikk for patellofemorale smerter. Hvordan vi kan bruke MWM for å få bedre effekt av treningen hos knepasienter hvor smerten hindrer.
  • Ankel: MWM for å bedre dorsalfleksjon og plantarfleksjon. Mobilisering akutt og subakutt etter ankelovertråkk for raskere bedring. Tapeteknikk etter skade og forebyggende.