Forside Betingelser og personvern

Betingelser og personvern

Samtykke til medlemskap og behandling av personopplysninger

 

Informasjon om behandling av personopplysninger

Norges naprapatforbund (NNF) har et behov for å registrere visse personopplysninger om medlemmer i NNF. Disse personopplysningene vil bli behandlet i henhold til lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på personopplysninger er: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og personnummer, samt at man er medlem i NNF.
NNF mottar personopplysningene fra medlemmet. Personopplysningene vil bli brukt til å identifisere medlemmet i vårt medlemsregister. NNF vil registrere opplysninger om medlemmet som NNF har saklig behov for. NNF vil registrere alle endringer i medlemskapet og øvrig korrespondanse mellom medlemmet og NNF, og alle inn- og utbetalinger i forbindelse med medlemskapet. NNF er underlagt taushetsplikt om medlemsopplysninger. Overlevering av medlemsopplysninger til en tredjepart kan likevel skje med samtykke fra medlemmet. NNF overleverer medlemsopplysninger til If, Accountor Trondheim AS og Brønnøysundregisteret for å kunne levere tjenestene forsikring, fakturering og årlig dokumentasjon på forsikring til Brønnøysundregisteret. NNF offentliggjør personopplysningene medlemskap i NNF, navn, arbeidsplass og kontaktinformasjon til arbeid gjennom funksjonen «Finn din naprapat» på våre hjemmesider for at pasienter skal kunne søke opp naprapater for behandling.

Medlemmet kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til NNF kreve informasjon om NNFs behandling av personopplysninger som vedrører medlemmet selv jf personopplysningsloven § 18 jf § 24. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven § 27 og § 28 kan medlemmet kreve å få rettet mangelfulle personopplysninger og slettet unødvendige opplysninger. Personopplysninger skal i henhold til personopplysningsloven slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen jf personopplysningsloven § 11 bokstav e. Dette innebærer at så lenge medlemskapet eksisterer vil opplysningene være registrert i NNF. NNFs behandling av personopplysninger baserer seg på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra medlemmet.

 

Informert samtykke

Jeg har lest og forstått ovennevnte informasjon, og jeg er innforstått med og samtykker til at medlemsinformasjon NNF får av meg i hovedsak skal brukes i sammenheng med NNFs medlemsregister og til rapportering til If, Accountor Trondheim AS og Brønnøysundregisteret samt at ovennevnte informasjon offentliggjøres i funksjonen «Finn din naprapat» på NNFs hjemmesider.

Ved innmelding aksepteres de til enhver tid gjeldende vilkår for medlemskap i NNF, nedfelt i våre etiske regler og statutter.