Forside Aktuelt Til minne om Bjørn J:son Berg (1943 – 2021)

Til minne om Bjørn J:son Berg (1943 – 2021)

Det er med stor sorg vi kunngjør at Naprapathøyskolen´s grunnlegger og rektor emeritus Bjørn J:son Berg har forlatt oss. Bjørn tok naprapati til de nordiske landene og etablerte dermed et nytt yrke i det nordiske helsevesenet. Han var en fryktløs visjonær, en inspirerende lærer og en varm og sjenerøs mann.

Foto: Naprapathøyskolen

Til Amerika og tilbake

Bjørn Jonsson, senere Bjørn J:son Berg, ble født i 1943 i Värmland. 17 år gammel reiste han med moren Edith Jonsson til Amerika. De kom til New York og Bjørn fortsatte derfra til Chicago.

Da Bjørn en dag led av akutte ryggsmerter, fikk han hjelp av sin nabo Gordon Johnson. Behandlingsmetoden som Gordon brukte hadde han lært på Chicago College of Naprapathy der han var naprapatstudent. Bjørn ble veldig interessert og begynte kort tid etterpå studiene som naprapat.

Bjørn hadde Dr. Oakley Smith som lærer i løpet av sin tid på skolen og 15. juni 1964 ble han uteksaminert og ble Dr. av Naprapati. I årene 1964-1967 jobbet han som naprapat i Chicago, men i 1968 bestemte han seg for å flytte til Sverige igjen. Han flyttet til Örebro og startet en klinikk der; Naprapatic Center. Bjørn tok raskt imot mange pasienter, og virksomheten ble beskrevet og lagt merke til i både radio og aviser. Noen pasienter ble veldig interessert i behandlingsmetodene Bjørn brukte, og en av dem, K.G Bergstrøm, opprinnelig fysioterapeut, ble den første til å studere naprapati med Bjørn.

Naprapathic School og Naprapathy Association

I 1970 grunnla Bjørn Naprapathic School Stockholm, som i dag er Naprapathøyskolen. Samme høst startet Bjørn en midlertidig forening, Förbundet Naprapathy, for manuell medisin. Navnet på foreningen ble endret 7. januar 1971 til den Svenska Naprapatförbundet.

Helt fra begynnelsen var det høye krav til kvalitet, og Bjørn grunntanke var å skape en utdannelse som var enda bedre enn utdannelsen i Chicago. De første årene, 1970-1973, fulgte læreplanen som gjaldt naprapath-programmet ved Chicago College of Naprapathy. Naprapath-opplæring vil også følge retningslinjene som ble etablert av Council on Colleges of the American Naprapathic Association, et organ som akkrediterer institusjoner som trener naprapater. På denne måten fikk Naprapathy-utdannelsen i Sverige autorisasjon til å gi tittelen «Doctor of Naprapathy – DN». I første klasse ble 25 studenter akseptert.
I 1972 møtte Björn Inger Berg, som kom til å bety mye for naprapatutdannelsen og naprapatien. Hans kone Inger Berg hadde pedagogisk opplæring og organiserte og planla aktivitetene og startet arbeidet med å utvikle nye læreplaner.
Å starte privat utdanning innen medisin på begynnelsen av 1970-tallet møtte sterk motstand fra flere forskjellige hold. Det politiske klimaet fremmet ikke private initiativer i det hele tatt, og spesielt ikke innen utdanning og omsorg. Tidlig innså Bjørn viktigheten av lærerkompetanse, og det ble derfor lagt ned et omfattende arbeid med å rekruttere høykompetente lærere, til tross for den første motstanden mot leger og fysioterapeuter. Legene, førsteamanuensisene og professorene som tidlig på 70-tallet aksepterte utfordringen med å jobbe med en utdannelse som var helt ny i Sverige, ga store og avgjørende bidrag til naprapatien og den videre utviklingen av naprapatprogrammet.

Den svenske naprapatutdannelsen får sitt særegne preg

I 1973 var en ny studieplan klar. I den ble det lagt stor vekt på å utvikle studentenes differensialdiagnostiske kunnskap og eksamensmetodikk. Klassisk massasje ble introdusert som et supplement til manipulasjonsbehandlingen. Dette var helt i tråd med Smiths syn på muskel- og skjelettlidelser, der strukturene assosiert med leddene; muskler, nervevev og det Smith kalte bindevev, bindevev, spiller en viktig rolle som årsaker til pasientenes ubehag. Kombinasjonen av behandlingsteknikker som ble opprettet i studieplanen fra 1973, har siden karakterisert den svenske naprapatutdanningen og måten naprapater trent i Sverige fungerer på.

Bjørn innså tidlig viktigheten av å integrere teoretisk, praktisk og klinisk undervisning. Naprapathøyskolens klinikk ble forumet der studenter gjennom hele utdanningen fikk muligheten til å bruke kunnskapen sin i en realistisk sammenheng. Selv i dag er den omfattende kliniske praksisen et særtrekk ved naprapatutdanningen og også et av de mest verdsatte pedagogiske elementene blant universitetets studenter.
I løpet av siste halvdel av 1980-årene ble mobiliseringsteknikkene som allerede var relevante under Smiths tid, videreutviklet og i dag er et naturlig og viktig supplement til manipulasjonsteknikkene. Bløtvevsteknikkene som var viktige for naprapater ble også utviklet, og kombinasjonen av leddspesifikk behandling og behandling av bløtvevet former naprapatens måte å jobbe på.

Arven til Bjørn J:son Berg

Gjennom årene som profesjonell utmerket Bjørn seg som en dyktig naprapat og en inspirerende foreleser. Han var en aktet taler som verken forsvarte filosofiske resonnementer eller vanskelige spørsmål. Han flyttet mellom teoretisk og praktisk undervisning med samme store engasjement. Et kjennetegn ved Bjørn som har satt et varig inntrykk på den svenske naprapatutdannelsen, var hans klarsyn og evne til å se fremover. Fokuset var alltid på å utvikle utdanningen og knytte de dyktigste foreleserne i sine respektive områder til virksomheten.

Gjennom naprapati har Bjørns livsverk blitt viktig for mennesker over hele Norden. Mange husker hans omsorg, humor og latter. Han vil alltid bli husket som en fryktløs visjonær, en inspirerende lærer og en pioner innen nordisk manuell medisin.

Livsverket Björn etterlater seg er fortsatt i veldig gode hender. Det har blitt gjort betydelige investeringer de siste årene i forretningsutvikling og viktige rekrutteringer. Et stabilt og langsiktig eierskap er sikret gjennom Inger Berg, som også leder universitetets styre, og Simon Berg som medlem og administrasjonssjef, og den daglige driften hviler trygt i hendene på rektor Helene Schulte og personalet. Naprapathøyskolen har aldri vært bedre rustet enn nå til å møte fremtiden.

Den 29 mars 2021 sovnet Björn J:son Berg stille inn på Danderyds sykehus i Stockholm etter lang tids sykdom.

Minneside Björn J:son Berg

 

Tekst og bilder er hentet fra Naprapathøyskolen.