Forside Aktuelt Representantforslag om å gi offentlig autorisasjon

Representantforslag om å gi offentlig autorisasjon

til naprapater, osteopater, paramedisinere og logopeder.

Foto: Stortinget,_Oslo,_Norway.jpg: gcardinal

Stortinget har i dag, 8 april 2021, mottatt representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen, Kari Kjønaas Kjos, Hans Andreas Limi og Åshild Bruun-Gundersen om å gi offentlig autorisasjon til naprapater, osteopater, paramedisinere og logopeder. Dette ved en lovvendring i helsepersonelloven, gjeldende fra og med 1 juli 2021.

Bakgrunnen er at Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt anmodning om autorisasjon så langt tilbake som til 2016 og forslagsstillerne merker seg at departementet har brukt uforholdsmessig lang tid på vurderingen av de nye anmodningene om autorisasjon. Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av statsbudsjett for 2021 å gi offentlig autorisasjon til naprapater og osteopater (vedtak 165). Parallelt med dette vedtaket vedtok Stortinget å fjerne momsfritak for helsetilbydere som ikke har offentlig autorisasjon. Naprapater og osteopater ble i denne forbindelse gitt momsfritak for sine helsetjenester frem til og med juni 2021. Fremskrittspartiet støttet dette under forutsetning av at autorisasjonsordningen ville være på plass innen den tid. Forslagsstillerne merker seg at Helse- og omsorgsdepartementet nå har sendt ut forslag til lovendring på høring og anbefaler å gi autorisasjon til naprapater, osteopater, paramedisinere og logopeder. Høringsfristen er satt til 4. juni 2021. Det betyr at lovforslag fra regjeringen til Stortinget ikke vil være praktisk mulig å behandle før tidligst i fjerde kvartal 2021, men forslagsstillerne frykter også en ytterlig trenering av dette.

Hovedformålet med autorisasjonsordningen er å ivareta pasientenes sikkerhet.