Forside Aktuelt Kommentar til Tidsskriftet Fysioterapeuten og Gerty Lund, forbundsleder NFF

Kommentar til Tidsskriftet Fysioterapeuten og Gerty Lund, forbundsleder NFF

"En lovregulering gir ikke automatisk autorisasjon til alle naprapater etter en lovregulering. Prosessen nå er først lovendring, deretter utarbeidelse av vilkår og til slutt iverksettelsen av lovendringen. Jeg kan forsikre Lund om at selv om en lovregulering kommer før sommeren, skal vi i samarbeid med helsemyndighetene sørge for at gode, grundige og profesjonelt gjennomtenkte vilkår utarbeides. Det er viktig ikke å undervurdere det arbeidet som nedlegges i forbindelse med dette."

Utklipp pressemelding

Vi viser til utspillet, på Fysioterapeuten.no publisert 4.mai, der forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapiforbund reagerer kraftig på autorisasjonen av naprapater og osteopater. Her retter Lund kritikk både mot fremdriften av autorisasjonen, men stiller seg også spørrende til selve prosessen som har ledet frem til denne autorisasjonen. Det virker her som at Lund maner til en omkamp mot det vedtak som Stortinget har fattet, og hevder at autorisasjon er gitt før det er sikret på et faglig nivå.

Faktum er at autorisasjonen er allerede vedtatt av Stortinget. Som NFF selv har fått bekreftet av Helse- og omsorgsdepartementet, vil det ikke bli noen omkamp rundt dette. Den ballen må vi legge død.

Nå gjenstår prosessen med å få lovregulert autorisasjonen. FrP sendte inn et representantforslag i april med forslag om lovregulering før sommeren. Lund sier denne prosessen ikke henger på greip, og er redd for at prosessen med lovreguleringen av autorisasjonen går for fort. Lund hevder at dette kan gå på bekostning av “trygghet for pasientene” eller at man ikke skal oppfylle krav fra myndighetene for å utøve sin yrkesrolle.

Begrunnelsen Lund trekker frem om hvorfor man ikke skal gis autorisasjon er faktiske den beste grunnen for at man nettopp skal gi den. Det er faktisk pasientsikkerheten! Dette er grunnen til at vi ønsker å fremskynde lovreguleringen slik at vi nå kan få autorisasjonen på plass og sikre alle pasientene i tråd med de krav som stilles fra norske helsemyndigheter.

En lovregulering gir ikke automatisk autorisasjon til alle naprapater etter en lovregulering. Prosessen nå er først lovendring, deretter utarbeidelse av vilkår og til slutt iverksettelsen av lovendringen.

Jeg kan forsikre Lund om at selv om en lovregulering kommer før sommeren, skal vi i samarbeid med helsemyndighetene sørge for at gode, grundige og profesjonelt gjennomtenkte vilkår utarbeides. Det er viktig ikke å undervurdere det arbeidet som nedlegges i forbindelse med dette.

I tillegg stemmer det ikke, slik Lund hevder, at naprapati ikke oppfyller noen av kriteriene for autorisasjon. Når det gjelder utspill om naprapatenes faglige kompetanse og forskning, møter vi gjerne NFF til en konstruktiv dialog om dette.

Pressemelding