Forside Aktuelt En historisk lovendring

En historisk lovendring

Tirsdag 8.mars vedtok stortinget lovreguleringen som innbærer at naprapater innlemmes i helsepersonelloven. Torsdag 17.mars ble andregangsvotering av lovendringen gjennomført og naprapater vil nå innlemmes i helsepersonelloven.

Dette er en historisk seier for naprapatien.

Norges Naprapatforbund har alltid hatt pasientsikkerhet som et sentralt fokusområde.
Lovreguleringen innebærer at naprapater blir autorisert helsepersonell og at naprapat blir en beskyttet tittel.

– Dette har vi kjempet for i så mange år. At naprapatien nå endelig blir en naturlig del av helsetjenesten og får en beskyttet yrkestittel, vil bety utrolig mye for alle de naprapatene i Norge som har satset på dette yrket. Men den aller største seieren er til norsk helsetjeneste og alle pasientene som nå får et bredere tilbud av behandlingsformer for muskel- og skjelettlidelser, sier Mariann Fuglerud, generalsekretær i Norges Naprapatforbund.

Styreleder i Norges Naprapatforbund, Thomas Lund Johannesen, er også glad for lovendringen.

– Dette har vært viktig, men også lang og seig kamp for naprapatene. Det er mange som har lagt ned mye innsats og bidratt til at vi har kommet dit vi er i dag, men jeg ønsker å trekke frem innsatsen generalsekretæren vår, Mariann Fulgerud, har lagt ned de siste årene og ikke minst jobben alle naprapater gjør på klinikkene sine. Vi har over 400 naprapater og de legger ned en fantastisk innsats av høy kvalitet med pasienten i fokus hver eneste dag. Dette er en seier for oss og for pasientene våre.

Selv om pasientene ikke vil merke en voldsom endring etter lovendringen, mener han det er viktig.

– Mange pasienter tror at dette handler om refusjonsrett, men det er ikke tilfelle i denne prosessen. Dette gir naprapatene en beskyttet tittel. Våre medlemmer har gjennom våre etiske regler vært nødt til å jobbe i henhold til de kravene som er i helsepersonelloven i noen år, men nå blir denne gjeldende og det vil også stilles strengere krav fra helsemyndighetene til autorisert helsepersonell enn det gjøres som alternativbehandler. Det vil også forenkle kommunikasjonen og samarbeidet med øvrig helsepersonell, i tillegg til at alle pasienter vil være dekket av Norsk Pasientskadeerstatning. Dette styrker pasientsikkerheten.