Legitimering

Naprapater i Norge kan gjennomføre en legitimering via Socialstyrelsen i Sverige. Du kan da gjennomføre praksisdelen av legitimeringen i Norge. I legitimeringen skal også 3 måneder gjennomføres i helsetjenesten. Dette krever Socialstyrelsen at gjennomføres i Sverige. 

I 2007 ble det besluttet å gjøre naprapat til en beskyttet yrkestittel i Sverige, noe som betyr at du må være i praksis eller en lisensiert naprapat for å få lov til å bruke tittelen. En lisensiert naprapat fungerer i henhold til samme lover og regler som andre helsepersonell. Omsorgen må gis i samsvar med vitenskap og dokumentert erfaring. 

Lisensierte naprapater har slik kunnskap at de kan vurdere hvilke pasienter som skal få andre typer undersøkelser og pleie. Dette betyr at naprapaten kan arbeide under uavhengig medisinsk faglig ansvar og ha et primært diagnostisk ansvar. 

NNF setter videre krav til at praksisen legges hos en naprapat som har vært aktiv medlem hos NNF i 4 år samt har gjennomført våre obligatoriske oppdateringskurs. For å kontrollere dette må du kontakte forbundet.

 

Se informasjon hos Socialstyrelsen:

Forskrifter
Søknadsskjema

 

Foto: @Naprapathögskolan